Aktuality Důležité informace pro aktuální běh přijímacího řízení

Informace pro studenty bakalářského programu FIT, kteří jsou přihlášeni v červnu k BSZZ.

Studentům bc. studia na FIT, kteří jsou přihlášeni k bakalářské zkoušce, bude tato skutečnost hromadně zaznamenána do PRIRIZ. Zároveň jim bude schváleno odložení doložení vzdělání, aniž by o to museli žádat, aby nedošlo k problémům s termínem státnic a posledním dnem doložení vzdělání.

21. 5. 2019
Ivana Dolejšová
Pozvánky k přijímací zkoušce

V týdnu od 13. 5. budou odesílány pozvánky k přijímací zkoušce. Pozvánku dostanou všichni, komu zatím nebyla přijímací zkouška prominuta. Tedy i ti uchazeči, kteří dělali SCIO testy 1. 5. 2019, protože tyto výsledky ještě nejsou nahrány. A samozřejmě i ti, kteří teprve na SCIO testy půjdou. Uchazeči do magisterského studia, kteří jsou aktuálními studenty bakalářského programu na FIT, dostávají pozvánku také, protože se pozvánky vygenerovaly hromadně. U nich je samozřejmě přijímací zkouška irelevantní, protože buď BSZZ udělají a budou přijati, nebo ji neudělají a nemohou být přijati, protože nesplní podmínku dosaženého vzdělání. Pokud se uchazeč ke zkoušce zaregistruje a později splní podmínku pro její prominutí, bude z termínu automaticky odhlášen.

9. 5. 2019
Ivana Dolejšová