Aktuality Důležité informace pro aktuální běh přijímacího řízení

Snížení bodové hranice pro přijetí ke studiu do Bc. programu
Studijní programy BI, BIK

Bodová hranice pro přijetí ke studiu do bakalářského studijního programu byla snížena na 62 bodů.

2. 9. 2020
Jiří Špaček
Možnost náhledu do odevzdaných písemek pro účastníky náhradní přijímací zkoušky do bakalářského studia
Studijní programy BI, BIK

Účastníci náhradního termínu zkoušky do bakalářského studia konaného dne 31.8. mají možnost nahlédnout a konzultovat řešení svých testů dne 4. 9. (pátek) od 10:00 do 12:00 v místnosti T9:301, Thákurova 9, 3. patro (budova v níž probíhala přijímací zkouška). V tento čas můžou také konzultovat své výsledky účastnící distanční (online) formy zkoušky ze dne 29.6.

29. 8. 2020
Jiří Špaček
Změna času konání náhradního termínu přijímací zkoušky do bakalářského programu
Studijní programy BI, BIK

Časy konání náhradního termínu příjímací zkoušky konané dne 31.8. byly aktualizovány. Účastnící registrovaní na tento termín, nechť si zkontrolují nový čas konání po přihlášení v aplikaci PřiŘíz v menu Akce.

17. 8. 2020
Jiří Špaček
Stanovení bodové hranice pro přijetí ke studiu do magisterského programu
Studijní programy NI

Bodová hranice pro přijetí ke studiu do magisterského studijního programu pro uchazeče, kteří se účastnili přijímací zkoušky, byla stanovena na 50 bodů.

22. 7. 2020
Jiří Špaček
Snížení bodové hranice pro přijetí ke studiu do Bc. programu
Studijní programy BI, BIK

Bodová hranice pro přijetí ke studiu do bakalářského studijního programu byla snížena na 65 bodů.

14. 7. 2020
Jiří Špaček
Možnost náhledu do výsledků písemek pro účastníky online přijímací zkoušky do bakalářského studia
Studijní programy BI, BIK

Termín pro náhled a konzultací výsledků distanční (online) formy zkoušky ze dne 29.6. byl určen na stejný čas a stejné místo jako pro prezenční zkoušku, tj. dne 15. 7. (středa) od 10:00 do 12:00 v místnosti T9:301, Thákurova 9, 3. patro.

13. 7. 2020
Jiří Špaček
Možnost náhledu do odevzdaných písemek pro účastníky prezenční formy přijímací zkoušky do bakalářského studia
Studijní programy BI, BIK

Účastníci prezenční (kontaktní) formy zkoušky do bakalářského studia, která byla konána dne 29.6., mají možnost nahlédnout a konzultovat řešení svých testů dne 15. 7. (středa) od 10:00 do 12:00 v místnosti T9:301, Thákurova 9, 3. patro (budova v níž probíhala přijímací zkouška).

10. 7. 2020
Jiří Špaček
Výsledky online přijímací zkoušky

Výsledky online přijímací zkoušky z 29. 6. nám společnost SCIO poskytne 7. července. Pak budou nahrány do PRIRIZ. Přijatí uchazeči budou pozváni k náhradnímu termínu zápisu 17.9. 2020.

2. 7. 2020
Ivana Dolejšová
Otevřena registrace k řádnému termínu zápisu
Studijní programy BI, BIK, NI

V aplikaci Přiříz byla otevřena registrace k řádnému termínu zápisu 8. 7. (pro bakalářský program) a 9. 7. (bakalářský a magisterský program). Přijatí uchazeči (stav přihlášky "Přijetí ke studiu") se mohou registrovat na zápis po přihlášení do aplikace Přiříz v menu "Akce". Registrace k zápisu je prodloužena do 6. července 23:59 hodin.

11. 6. 2020
Jiří Špaček
Vyjádření k distanční podobě přijímacích zkoušek do bakalářského programu
Studijní programy BI, BIK

Vzhledem k velkému počtu přihlášek a situaci, kdy nebylo (a není) jasné, zda bude do letních prázdnin možná kontaktní přijímací zkouška, objednali jsme si realizaci přijímací zkoušky u společnosti SCIO, která je schopna provádět bezkontaktní zkoušky. Garantuje objektivní a rovné podmínky při dodržení všech příslušných právních předpisů, včetně GDPR. Příklady budou připraveny Fakultou informačních technologií a jejich obtížnost i forma jsou stejné jako v minulých letech.

Přesné pokyny ke zkoušce rozešle SCIO uchazečům cca 14 dní před zkouškou. Pokud někteří uchazeči nebudou schopni se bezkontaktní přijímací zkoušky zúčastnit (např. nebudou moci splnit technické podmínky nebo nebudou schopni ze zdravotních či jiných závažných důvodů on line zkoušku absolvovat), umožní jim FIT konat přijímací zkoušku kontaktním způsobem.

V ideálním případě se bude kontaktní přijímací zkouška konat souběžně s bezkontaktní také v termínu 29.6., nicméně vzhledem k neustále se měnícím vládním i univerzitním pravidlům pro shromažďování nejsme schopni tento termín garantovat. Zároveň počítáme s tím, že náhradní termín 31.8. bude kontaktní (nepřijde-li druhá vlna epidemie).

2. 6. 2020
Zdeněk Muzikář
Upozornění na změny v harmonogramu přijímacího řízení do bakalářského programu
Studijní programy BI, BIK

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška se bude konat online 29. 6. 2020. Zkoušku organizuje společnost SCIO, od které dostanete veškeré pokyny. Na zkoušku je potřeba se zaregistrovat v aplikaci Přiříz nejpozději do 3. 6. 2020. To je nejzazší termín, po tomto datu již nebude možné se k přijímací zkoušce přihlásit. Pokud je tedy vaše přihláška ve stavu „pozván k přijímací zkoušce“, na termín zkoušky se zaregistrujte. Pokud vám do termínu zkoušky bude přijímací zkouška prominuta, budete automaticky odhlášeni. Neuděláte-li přijímací zkoušku 29. 6., můžete i po tomto datu absolvovat SCIO test (bude-li termín) a v případě získání dostatečného počtu bodů budete přesto přijati.

Neuděláte-li přijímací zkoušku 29. 6., nemůžete se přihlásit na náhradní termín přijímací zkoušky 31. 8. 2020. Zkoušku (na rozdíl od SCIO testu) nelze opakovat.

Pokud jste byli registrováni na přijímací zkoušku a nedostavili jste se, můžete se do 5. 8. 2020 omluvit a budete zaregistrováni na náhradní termín 31. 8. 2020

Dodání potřebných dokumentů

Mění se i termín pro dodání potřebných dokladů k zápisu (doložení předchozího vzdělání, zkouška z češtiny). Konečné datum se z 18. 6. 2020 posouvá na 2. 7. 2020 Pokud nestihnete dokumenty dodat ani do tohoto data, můžete v aplikaci Přiříz požádat o posunutí termínu do 12. 9. 2020

Zápis do studia

Uchazeči, kteří splní podmínky pro přijetí a budou pozváni k zápisu, se musí nejpozději do 6. 7. 2020 k zápisu zaregistrovat v aplikaci Přiříz. Registrace na řádný termín zápisu bude povolena od poloviny června. Zápis se bude konat 8. a 9. 7. 2020. Nejprve bude otevřen termín 8. 7., po jeho naplnění 9. 7.

Omluvu z řádného termínu zápisu můžete podat do 4. 9. 2020, zaregistrovat k náhradnímu termínu 17. 9. 2020 se můžete do 13. 9. 2020

14. 5. 2020
Zdeněk Muzikář
Upozornění na změny v harmonogramu přijímacího řízení do magisterského programu
Studijní programy NI

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška se bude konat 29. 6. 2020. Na zkoušku je potřeba se zaregistrovat v aplikaci Přiříz nejpozději do 28. 6 2020. Pokud se k přijímací zkoušce nedostavíte, můžete se do 27. 8. 2020 omluvit a budete zaregistrováni na náhradní termín 31. 8. 2020

Dodání potřebných dokumentů

Mění se i termín dodání potřebných dokladů k zápisu (doložení předchozího vzdělání, zkouška z češtiny). Konečné datum se z 18. 6. 2020 posouvá na 2. 7. 2020 Pokud nestihnete dokumenty dodat ani do tohoto data, můžete do 2. 7. 2020 v aplikaci Přiříz požádat o posunutí termínu do 12. 9. 2020

Zápis do studia

Únoroví absolventi FIT (bez přijímací zkoušky):

  • Individuální zápis dne 22. 6. 2020
  • Bez registrace.

Červnoví absolventi FIT (bez přijímací zkoušky):

  • Individuální zápis od 22. 6. do 3. 7.
  • Bez registrace.

Uchazeči přijatí na základě úspěšného složení řádného termínu př. zkoušky (29. 6.):

  • Zápis ke studiu: 9. 7. 2020
  • Registrace k zápisu: od poloviny června do 6. 7. 2020 v aplikaci Přiříz.

Omluvu z řádného termínu zápisu můžete podat do 4. 9. 2020, zaregistrovat se k náhradnímu termínu 17. 9 2020. můžete do 7. 9. 2020

14. 5. 2020
Zdeněk Muzikář