Aktuality Důležité informace pro aktuální běh přijímacího řízení

SCIO test 30.4.2022

Výsledky SCIO testu ze dne 30.4. 2022 byly nahrány do PRIRIZ.

19. 5. 2022
Ivana Dolejšová
Prominutí přijímací zkoušky do magisterského studia

S přihlédnutím ke kapacitním možnostem studijního programu děkan rozhodl o stanovení hranice váženého studijního průměru na prominutí přijímací zkoušky podle čl. 6 odst. 1 Podmínek pro přijetí na 2,05.

5. 5. 2022
Ivana Dolejšová
Aplikace Přiříz spuštěna pro uchazeče do bakalářského studia
Studijní programy BI21, BI21K

Do aplikace PřiŘíz byly nahrány přihlášky a je možné se do aplikace přihlásit. Heslo získáte na stránce Nastavení prvního hesla / Reset hesla, kde zadáte e-mail, který jste uvedli přihlášce. E-mailem obdržíte odkaz na nastavení nového hesla. V případě, že jste v přihlášce uvedli e-mail spojený s účtem u společnosti Google či Facebook, můžete pro přihlášení využít i tyto metody.

Ti z vás, kteří se účastnili Národních srovnávacích zkoušek pořádaných společností SCIO v termínech 11. 12. 2021, 4. 2. 2022, 5. 3. 2022 a 2. 4. 2022 a udělili společnosti SCIO souhlas s předáním svých výsledků naší fakultě, naleznou tyto výsledky ve svém profilu po přihlášení.

14. 4. 2022
Jiří Špaček