Aktuality Důležité informace pro aktuální běh přijímacího řízení

Snížení bodové hranice pro přijetí do BSP

Bodová hranice pro přijetí do bakalářského studijního programu byla snížena na 53 bodů.

22. 6. 2018
Ivana Dolejšová
Nahlédnutí do testů přijímací zkoušky

Uchazeči o bakalářské studium, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky v řádném nebo náhradním termínu, mohou do svých testů nahlédnout v pátek 22. 6. 2018 v místnosti 347 od 11:00 do 12:30 hod. Uchazeči o magisterské studium mohou své přijímací testy konzultovat s panem doc. RNDr. Josefem Kolářem, CSc. po předchozí e-mailové dohodě kolar@fit.cvut.cz

13. 6. 2018
Ivana Dolejšová
Neaktuální pozvánky k přijímací zkoušce

Vážení uchazeči/čky o studium, pokud někdo z vás dostal pozvánku k přijímací zkoušce, ale mezitím doložil výsledek SCIO testů, FIKS, diplom z olympiády a pod., kterým je přijímací zkouška prominuta, samozřejmě pozvánku ignorujte. Řiďte se prosím stavem své přihlášky v Aplikaci PřiŘíz.

31. 5. 2018
Ivana Dolejšová
Kontrola údajů

Prosím, zkontrolujte si své údaje v přihlášce, zda jsou správně zapsány (jméno, adresa, telefon…). Také, pokud jste již dodali maturitní vysvědčení, zkoušku z jazyka (pokud ji musíte dodat), diplom z olympiády, či jste dělali SCIO testy, zda je vše správně zaznamenáno. Pokud najdete nějakou nesrovnalost, dejte nám hned vědět na pririz@fit.cvut.cz

18. 5. 2018
Ivana Dolejšová