Odvolání proti nepřijetí ke studiu.

V těchto dnech jsou rozesílána rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Uchazeč, který bude chtít podat odvolání, ho vytvoří v PRIRIZ, následně vytiskne, PODEPÍŠE a doručí na studijní oddělení FIT. Ke zpracování budou přijata pouze ta odvolání, která fyzicky obdržíme (stejně, jako tomu bylo u přihlášek).


Co vzít s sebou k zápisu

K zápisu do studia si vezměte: některý z dopisů s čárovým kódem (můžete si ho stáhnout v PRIRIZ v záložce "dokumenty"), průkaz totožnosti, psací potřeby, 1 pasovou fotografii. Potvrzení o studiu budete mít připravené ve své složce, pokud budete potřebovat potvrdit jiné doklady (MHD a pod.), potvrdíme na konci zápisu při odevzdání složky. Samotná délka zápisu nepřesáhne 2 hodiny.


Stanovena bodová hranice pro přijetí ke studiu

Bodová hranice pro přijetí ke studiu byla stanovena na 51 (včetně) pro BI a BIK a na 50 (včetně) pro MI. Stejná hranice platí pro SCIO. Pokud jste přijati ke studiu a vaše přihláška je ve stavu "pozván k zápisu", nezapomeňte se nejpozději v pondělí 26. 6. do 23:59 hod.k zápisu registrovat.


Konzultace testů do mgr. studia

Uchazeči o magisterské studium, kteří v pátek 23. 6. absolvovali přijímací zkoušku, se mohou na adrese josef.kolar@fit.cvut.cz domluvit s doc. RNDr. Josefem Kolářem, CSc na konzultaci testu.


Náhled do testů přijímací zkoušky do bakalářského studia

Náhled do testů přijímací zkoušky a možnost konzultace řešení bude umožněn 29. 6. 2017 11:00 – 13:00 hod. v místnosti 347 (3. patro Thákurova 9).

 


Odklad doložení vzdělání

Pokud uchazeč nemůže doložit vzdělání, nostrifikaci nebo zkoušku z češtiny B2 nejpozději do 23. 6. 2017, může podat žádost o odklad doložení vzdělání. Stejně tak se může omluvit z termínu přijímací zkoušky nebo zápisu do studia. Přihlásí se do aplikace, rozklikne záložku „omluvy“ a vybere omluvu nebo odklad. Vyplní a odešle.

Odklad doložení vzdělání nemá vliv na termín konání přijímací zkoušky, uchazeč se k ní může zaregistrovat a absolvovat ji, i když má podanou žádost o odklad doložení vzdělání.