Uchazeči o studium

Nové heslo

Máte problém?

Neznáte heslo

Při prvním přihlášení či pokud jste zapoměli/ztratili heslo, klikněte na nové heslo.

V případě, že jste v přihlášce neuvedli e-mail, heslo dostanete poštou na přelomu dubna/května letošního roku.

Ostatní problémy

V případě problémů s aplikací kontaktujte podporu na e-mailové adrese pririz@fit.cvut.cz. Vždy uveďte, na jaké adrese URL problém nastal a co nejpřesněji jej popište.

Zaměstnanci